Un proxecto de Social Docs

De Maior Crea

Aprender e facer, “sendo felices”

De Maior Crea 2023  A Coruña

p

Información do evento

Obradoiros de Creación audiovisual e teatro.

l

Inscripcións e dúbidas

Reserva de plazas: info@socialdocs.es
Pon o teu nome e apelidos, teléfono e os obradoiros nos que te inscribes. 

Descrición do Proxecto

De Maior Crea e un proxecto innovador que busca desenvolver a creatividade e fomentar a realización de contidos por parte de persoas maiores. Dun modo práctico, a través da aprendizaxe da linguaxe cinematográfica e a realización de talleres creativos. As persoas que participan nos talleres desenvolven contidos audiovisuais e musicais, sobre temas que eles mesmos propoñen.

O que che propoñemos

Actividades creativas e divertidas que contribúen ao teu benestar.

Crear grupos e equipos fomentando a participación social.

Adaptarnos ás túas necesidades e implicar a institucións e empresas no proxecto.

Obxectivos

Obxectivo 1

Crear ambientes de aprendizaxe, diversión, creación e traballo en equipo. Unha experiencia transformadora para os participantes.

Obxectivo 2

Desenvolver, producir e distribuír contidos dirixidos a persoas maiores, para fomentar a súa creatividade e promover un envellecemento saudable.

Obxectivo 3

Propiciar un cambio de paradigma. “ De facer cousas con maiores , a que os maiores sexan os auténticos protagonistas”.

Porqué agora?

O avellentamento da poboación nos países da nosa contorna é un feito. A sociedade debe dar resposta ás demandas deste colectivo atendendo á súa saúde e capacidade funcional, pero tamén ás necesidades de desenvolvemento persoal e participación
social.

O crecemento imparable da poboación de maiores, cada vez máis preparados e con maior calidade de vida, demanda ofertas educativas e de ocio novas, acordes coa nova realidade.

No ano 2020, en Europa, segundo as estimacións, a poboación maior de 65 anos suporá un 20,7%.

Faise necesario promover estilos de vida saudables, especialmente os relacionados coa alimentación e a actividade física, pero, tamén, a prevención do estrés psicosocial que incide na xeración de enfermidades. É fundamental atallar os problemas de depresión, falta de motivación e soidade que, en ocasións, sofre o colectivo de persoas maiores.

Fases do Proxecto

1. Formación

Obradoiros sobre técnica, linguaxe e historia audiovisual, creatividade e medios de comunicación novos (redes sociais, TIC…)

2. Producción de contidos

Fomentar a creación e difusión de contidos por parte de persoas maiores.

3. Mostras de Cine

Selección de películas con temática dirixida a maiores.

4. Festival de cine

Selección de películas con temática dirixida a maiores.

Documental “De maior Crea”

Galería de imaxes

De Maior Creativ@ – A Coruña – Club do Mar San Amaro

De Maior Creativ@ – A Coruña – Centro Cívico Castrillón

Testemuños

Asistentes das convocatorias de Club San Amaro e Centro Cívico Castrillón

“De Maior Crea” é un proxecto innovador que busca desenvolver a creatividade e fomentar a realización de contidos por parte de persoas maiores…

Contacta con nós

Envíanos un mail

info@socialdocs.es

Síguenos en Instagram

@socialdocs_prod