Metodoloxía

Aprender e facer, “sendo felices”

1 Obradoiro práctico sobre historia, linguaxe e técnica audiovisual

Mediante a análise de fragmentos de películas, realizamos un percorrido desde o nacemento do cine ata a época actual. Analízanse algúns dos grandes fitos da historia do cine e descubrimos como se foi creando a linguaxe audiovisual. 

2 Obradoiro creativo e desenvolvemento de proxectos

Utilizando técnicas creativas, provocamos a participación do grupo. As ideas flúen no contorno propicio e é necesario seleccionar aquelas que sexan máis viables de realizar. Búscase que se impliquen todas as persoas participantes e que os proxectos sexan debatidos e asumidos por todas elas.

3 Produción dos proxectos e exhibición

Créanse equipos e repártense tarefas tendo en conta as preferencias e habilidades do grupo. O obxectivo é participar en todas as fases da produción audiovisual co acompañamento de profesionais que guían o proceso. Unha vez finalizada a produción das pezas, organizarase unha estrea na que as persoas que participaron no proxecto, presentarán as obras.

O proxecto complétase cun ciclo de cine e xornadas sobre creatividade, avellentamento, cine e saúde.

“De Maior Crea” é un proxecto innovador que busca desenvolver a creatividade e fomentar a realización de contidos por parte de persoas maiores…

Contacta con nós

Envíanos un mail

info@socialdocs.es

Síguenos en Instagram

@socialdocs_prod